Starta en Riksteaterförening

Från Riksipedia

Version från den 21 mars 2016 kl. 13.23 av Henrik.nilsson@riksteatern.se (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Vill du vara med och bestämma vilken scenkonst som ska spelas där du bor? Vill du påverka Riksteaterns repertoar?
Saknas det en Riksteaterförening där du bor?

Starta gärna en förening inom Riksteaterrörelsen så får du tillgång till både kunskap och kontaktnät. Du får tillfällen att lära dig mer om scenkonst, publikarbete och att arrangera. Du får möjlighet att utbyta tankar med andra intresserade, att träffa scenkonstproducenter för att få en tidig inblick i olika föreställningsidéer, att delta i olika seminarier, föreställningsträffar och utbildningar. Lättaste sättet för dig att börja är att gå med i en riksteaterförening dvs. bli medlem. Eller så kan du starta en riksteaterförening. Ett annat sätt, om du redan tillhör en annan organisation eller förening och vill arrangera genom den, är att ansluta din organisation eller förening till Riksteatern.

I din riksteaterförening är det medlemmarna som beslutar om vad ni ska göra lokalt. En riksteaterförening får 20 procents rabatt på de flesta av Riksteaterns föreställningar och har dessutom medbestämmande i Riksteaterns totala verksamhet. Det är alla riksteaterföreningar tillsammans som är folkrörelsen Riksteatern, och som tillsammans äger den turnerande nationalscenen Riksteatern.

För att starta en riksteaterföreing eller ansluta din organisation, kontakta Riksteaterns support på: support@riksteatern.se, 08-531 99 300 .

Innehåll

Ansökningshandlingar

Ansökningshandlingar för att bli en riksteaterförening: Ansökan om att bli en Riksteaterförening (WORD)

Ansökningshandlingar för att ansluta er organisation till Riksteatern: Ansökan om anslutning till Riksteatern (WORD)

Riksteaterns stadgar hittar du under fliken Föreningsarbete


Så här går det till

Vill din förening, organisation eller ditt företag vara en del av Riksteatern?
Kul! Då finns det tre vägar att få ta del av allt som Riksteatern har att erbjuda - bli medlem i en Riksteaterförening, bli en Riksteaterförening eller anslut er till Riksteatern.

1. Bli medlem i en Riksteaterförening

Vill ni samarbeta med, stödja och/eller vara med och påverka verksamheten i en speciell Riksteaterförening – då kan er förening, organisation eller ert företag bli medlem där. Medlemsavgiften varierar i de olika Riksteaterföreningarna. Kontakta dem direkt så hjälper de er gärna!

2. Bli en Riksteaterförening

Är ni en ideellt arbetande arrangörsförening med medlemmar, som vill påverka Riksteaterns verksamhet och ta del av alla medlemsförmåner, kan ni välja att bli en Riksteaterförening. Det är alla Riksteaterföreningar tillsammans som är folkrörelsen Riksteatern och tillsammans äger den turnerande nationalscenen Riksteatern.

För att kunna bli en Riksteaterförening behöver ni införliva och ställa er bakom ändamålsparagrafen och demokratiparagrafen i Riksteaterns stadgar.

Ändamålsparagrafen

”Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar, främjar och producerar scenkonst och som äger en teater; en turnerande nationalscen för alla.

Riksteaterns verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och medskapande och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners.

Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, social eller etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder.

Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i konsten och samhället och ska på så sätt vara en föregångare i att utöva, utveckla och skapa morgondagens demokrati.”

Demokratiparagrafen

”Riksteaterföreningarnas engagemang för helheten och den gemensamma identiteten utövas via Riksteaterns kongress och de beslut som fattas där. Kongressens beslut är bindande för hela Riksteatern. Mellan kongresserna är den nationella styrelsen organisationens högsta beslutande organ.

Riksteaterförening har rätt att sända ombud med full rösträtt till Riksteaterns kongress på sätt som anges i Riksteaterns nationella stadgar.

Riksteatern utgår från medlemmarna i den lokala föreningen. Därför är en riksteaterförening skyldig att vara öppen för enskilda medlemmar, organisationer, andra föreningar, institutioner med flera. Föreningen ska ha ett demokratiskt arbetssätt som ger möjlighet till inflytande för varje medlem. Medlemmarnas inflytande över föreningen kommer ytterst till uttryck via årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, där varje medlem har en röst. Avgiften för de enskilda medlemmarna fastställs av Riksteaterns kongress.”

Påverka Riksteatern
Som Riksteaterförening med minst fem medlemmar har ni rätt att skicka ombud till Riksteaterns kongress med alla möjligheter att påverka Riksteaterns verksamhet. De beslut som kongressen fattar är bindande för er. Varje år kan ni dela med er av er verksamhetsplan och påverka vad som prioriteras på nationell och regional nivå.

Era medlemmar
Er förenings medlemmar blir medlemmar i Riksteatern och administreras i Riksteaterns gemensamma medlemsregister. Föreningens medlemmar betalar en medlemsavgift som beslutas av kongressen. På senaste kongressen beslutades att avgifterna fr.o.m 2016-01-01 är:

Medlemmen betalar
Ordinarie - 150 kr/år (varav er förening får 90 kr och Riksteatern får 60 kr)
Familjemedlem - 80 kr/år (varav er förening får 40 kr och Riksteatern får 40 kr)
Ungdom (t o m 25 år) - 50 kr/år (varav er förening får 43 kr och Riksteatern får 7 kr)

De ovanstående avgifterna gäller era enskilda medlemmar. Om ni har företag eller organisationer som medlemmar så finns de med i samma register men ni bestämmer själva vid ert årsmöte storleken på deras årsavgift. Företag och organisationer som är medlemmar får inte Riksteaterns medlemskort ”Scenpass Sverige” utan ett medlemsbevis/diplom. Er förening betalar ingen ytterligare medlemsavgift till Riksteatern.

Riksteatern fakturerar alla era medlemmar och skickar ut Riksteaterns medlemskort ”Scenpass Sverige” som bland annat ger dem tillgång till rabatter på föreställningar i hela landet. Ni bestämmer själva vad som står i det välkomst- och förnyelsebrev som skickas ut i samband med faktureringen. Riksteaterns medlemsservice kan hjälpa er med att skriva ut etiketter för postala utskick samt vidarebefordra erbjudanden via mail till era medlemmar.

Medlemsförmåner för er Riksteaterförening
- möjlighet att påverka Riksteaterns verksamhet genom bland annat era verksamhetsplaner, delta i referensgrupper samt på kongressen vart fjärde år
- tillgång till Riksteaterns mötesplatser och nätverk
- tillgång till kompetensutveckling inom arrangörskap, scenkonst och föreningsverksamhet
- rabatt på de flesta Riksteaterproduktioner
- egen hemsida som ni i föreningen själva styr över och support av den
- egna interna föreningssidor på webben med möjlighet att hantera arrangemang, medlemmar etc
- medlemshantering med register, fakturering, etiketter etc
- ta del av rabatter via Riksteaterns nationella avtal på t ex hotell och biljettförsäljning via webben
- medlemsvärvarmaterial
- visst marknadsföringsmaterial
- försäkring när ni arbetar på, och är på väg till och från, ett riksteaterarrangemang

Som Riksteaterförening ska föreningen ha begreppet ”Riksteater” i sitt namn och använda den gemensamma logotypen.

Medlem i en regional Riksteaterförening
Er förening ska även vara medlem i den regionala Riksteaterföreningen som är ett samverkansorgan för Riksteaterföreningar och anslutna organisationer i ert län. Det innebär bland annat att ni har stora påverkansmöjligheter även på den regionala riksteaterverksamheten. Dessutom får ni tillgång till gemensamma regionala mötesplatser, kompetensutveckling och annat. Medlemsavgiften fastställs på det regionala årsmötet.

Så här gör ni
Ansökan om att bli en Riksteaterförening görs till Riksteaterns nationella styrelse via en speciell blankett som ni får via vår support – support@riksteatern.se. Där finns även mer information om vilka uppgifter ni behöver lämna in tillsammans med er ansökan.

3. Anslut er organisation till Riksteatern

Om er förening, organisation eller ert företag vill vara med och påverka och/eller stödja Riksteaterns verksamhet men inte kan eller vill bli en Riksteaterförening eller medlem i en Riksteaterförening kan ni välja att ansluta er till Riksteatern. Anslutning innebär bland annat att ni antar ändamålsparagrafen i Riksteaterns stadgar, vilket betyder att ni verkar i samma anda som Riksteatern.

Ändamålsparagrafen

”Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar, främjar och producerar scenkonst och som äger en teater; en turnerande nationalscen för alla.

Riksteaterns verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och medskapande och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners.

Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, social eller etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder.

Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i konsten och samhället och ska på så sätt vara en föregångare i att utöva, utveckla och skapa morgondagens demokrati.”

Som ansluten organisation har ni rätt att skicka en representant med yttranderätt till Riksteaterns kongress.

Årsavgift
När ni är en ansluten organisation betalar ni en årsavgift på 500 kr till Riksteatern nationellt.

Medlem i en regional Riksteaterförening

Som ansluten organisation kan ni även välja att vara medlem i den regionala Riksteaterföreningen, på samma villkor som en Riksteaterförening. Där får ni möjlighet att påverka den regionala verksamheten genom bland annat motions-, närvaro- och rösträtt på årsmötet. Ni får dessutom tillgång till gemensamma regionala mötesplatser, kompetensutveckling och annat. Medlemsavgiften fastställs på det regionala årsmötet.

Så här gör ni
Ansökan om att ansluta er organisation till Riksteatern görs till Riksteaterns nationella styrelse via en speciell blankett som ni får via Riksteatern Support – support@riksteatern.se. Där finns även mer information om vilka uppgifter ni behöver lämna in tillsammans med er ansökan.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda