Medlemskapet

Från Riksipedia

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
-
== Medlemsvärvning ==
+
== Kongressen ==
-
Mer info kommer under våren 2013.
+
Kongressen är Riksteaterns högsta beslutande organ och äger rum vart fjärde år. Representanter för anslutna organisationer samlas tillsammans med ombud för alla Riksteaterföreningar som fattar beslut om Riksteaterns riktning framåt och väljer en ny styrelse. Senast den ägde rum var 2011 i Stockholm på Södra Teatern där man för första gången arbetade med "påverkanstorg". En rad beslut fattades som t ex en gemensam strategisk plan för hela organisationen, gemensam verksamhetsplanering mm.
-
== Medlemsdialog ==
+
[http://kongressen2011.riksteatern.se Läs mer om Kongressen 2011]
-
Mer info kommer under våren 2013.
+
-
== Behålla medlemmar ==
+
== Framtidsforum ==
-
Mer info kommer under våren 2013.
+
Vid Riksteaterns Kongress 2007 beslutades att Riksteatern ska ha Framtidsforum mellan kongresserna. En utveckling av och ett komplement till kongressen. Ett rådgivande forum för Riksteaterns styrelse, med sikte på framtiden. Målet med Framtidsforum är att folkrörelsen utvecklar organisationen och deltar i det förberedande arbetet inför nästkommande kongress. Under 2009 arrangerades framgångsrikt ett stort antal Framtidsforum runt om i landet. Under 2010 följdes detta upp med ”Propositionsrundan” som låg till grund för förslagen vid Kongressen 2011.
 +
 
 +
== Propositionsrunda ==
 +
Inför Kongressen 2011 arrangerades under 2010 en "propositionsrunda" där medlemmar och föreningar runt om i landet tog fram Riksteaterns framtidsfrågor. Bakgrundmaterialet hämtades från "Framtidsforum" som arrangerades runt om i landet under 2009. Resultatet av propositionsrundan lämnades till Riksteaterns styrelse inför deras arbete med proposition till kongressen.
 +
== Påverkanstorg ==
 +
 
 +
Vid kongressen 2011 möttes Riksteatern i delvis nya former med mer delaktighet för fler. Förutom förhandlingar i plenum genomfördes s.k ”Påverkanstorg”. Det är en form där
 +
 
 +
* fler personer kan komma till tals
 +
* det ger en demokratisk mötesform
 +
* det blir mer diskussionstid per motion/förslag
 +
* ombuden har möjlighet att engagera sig i fler motioner än vid utskottsförhandlingar
 +
* förslagen kommer upp mer överskådligt
 +
* alla kan vara aktiva
 +
* att diskutera inför publik i plenum är svårare än i smågrupper på påverkanstorg
 +
<br /><br />
 +
Påverkanstorg är en mötesmetod som är utvecklad av Svenska Scoutförbundet. Påverkanstorg är en ny form för diskussion, men det förändrar inte formerna för beslut. Kongressen fattar beslut i plenum efter att man har diskuterat förslag på påverkanstorget.

Versionen från 20 december 2012 kl. 14.55

Innehåll

Kongressen

Kongressen är Riksteaterns högsta beslutande organ och äger rum vart fjärde år. Representanter för anslutna organisationer samlas tillsammans med ombud för alla Riksteaterföreningar som fattar beslut om Riksteaterns riktning framåt och väljer en ny styrelse. Senast den ägde rum var 2011 i Stockholm på Södra Teatern där man för första gången arbetade med "påverkanstorg". En rad beslut fattades som t ex en gemensam strategisk plan för hela organisationen, gemensam verksamhetsplanering mm.

Läs mer om Kongressen 2011

Framtidsforum

Vid Riksteaterns Kongress 2007 beslutades att Riksteatern ska ha Framtidsforum mellan kongresserna. En utveckling av och ett komplement till kongressen. Ett rådgivande forum för Riksteaterns styrelse, med sikte på framtiden. Målet med Framtidsforum är att folkrörelsen utvecklar organisationen och deltar i det förberedande arbetet inför nästkommande kongress. Under 2009 arrangerades framgångsrikt ett stort antal Framtidsforum runt om i landet. Under 2010 följdes detta upp med ”Propositionsrundan” som låg till grund för förslagen vid Kongressen 2011.

Propositionsrunda

Inför Kongressen 2011 arrangerades under 2010 en "propositionsrunda" där medlemmar och föreningar runt om i landet tog fram Riksteaterns framtidsfrågor. Bakgrundmaterialet hämtades från "Framtidsforum" som arrangerades runt om i landet under 2009. Resultatet av propositionsrundan lämnades till Riksteaterns styrelse inför deras arbete med proposition till kongressen.

Påverkanstorg

Vid kongressen 2011 möttes Riksteatern i delvis nya former med mer delaktighet för fler. Förutom förhandlingar i plenum genomfördes s.k ”Påverkanstorg”. Det är en form därPåverkanstorg är en mötesmetod som är utvecklad av Svenska Scoutförbundet. Påverkanstorg är en ny form för diskussion, men det förändrar inte formerna för beslut. Kongressen fattar beslut i plenum efter att man har diskuterat förslag på påverkanstorget.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda