Work in progress

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

Det fanns en tid då scenkonstnärer fick skrämselhicka vid blotta tanken på att någon utomstående skulle närvara vid en repetition och syna deras ofärdiga verk. Men ungefär i takt med att internet börjat växa, med detta ständiga snickrande på hemsidor som kräver ursäktande skyltar med informationen ”under arbete”, har man kunnat urskilja en djärv utbrytargrupp som anser att scenkonstverk (liksom hemsidor) egentligen aldrig blir färdiga, men att de ändå kan fylla en funktion hos mottagarna redan på embryostadiet. Denna ickeorganiserade falang av konstnärer ser själva ”under arbete”-skylten som ett konstverk i sig och bjuder in publiken redan under repetitionerna. Möjligheten att få se en föreställning växa fram, att få se aktörer i träningskläder ta instruktioner, jobba, dricka vatten, jobba, stretcha, slipa, älta, att få se idéer födas, krisa, skrotas, vända, förnyas, att uppleva energier som förlöses, fördubblas, rinner ut i sanden och så vidare, genererar också en ny sorts publik, workinprogress-publiken. De som uppskattar att se skarvarna i konstruktionen och marionettens trådar lika mycket som – eller kanske mer än – den illusoriskt putsade ytan.

Etiketten ”work in progress”, som inte ska förväxlas med idén om en ”provpublik” som i synnerhet barnteatern använder för att undersöka om den avsedda publikkategorin överhuvudtaget förstår vad man försöker säga, förekommer även inom fi nansvärlden, och appliceras då på sådant som ännu ej färdigställts men redan blivit föremål för kapitalplacering, alltså något som kan värderas som en färdig produkt trots att den ännu inte slutförts.

Inom scenkonsten var det kanske dansvärlden som först insåg värdet i verk under arbete, men vi ser hur konceptet brer ut sig när självaste Lars Norén bjuder in kreti och pleti till salongen trots att det återstår flera veckor till premiär.


Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda