Utestängd

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

Vem som stängs ute och vem som släpps in har varit en av de senaste årens stora tvistefrågor inom teaterdebatten. När det gäller tillträde både till scenen och till salongen hävdar många att det bara är en viss kategori människor som känner sig välkomna. De andra är exkluderade, utestängda.

Delar av den potentiella publiken är utestängd för att de inte känner igen sig i det som spelas på scenerna eller för att de känner sig fel och konstiga i själva situationen. Även den grupp som står på scenen uppfattas av många som stängd och omöjlig att få tillträde till. Rekryteringen till scenskolorna har främst lockat vit, välutbildad medelklass. På senare år har fl era scenskolor medvetet försökt bryta den trenden.


Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda