Underskott

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

U som i underskott känns kanske som den mest dominerande faktorn i svensk teater. Samtliga institutioner och alla fria grupper anser sig vara underfinansierade eftersom de inte kan betala de löner, pensioner, hyror och andra avgifter som de borde göra med den budget de tilldelats genom statliga och kommunala bidrag. I viss mån bygger bidragssystemet på ett uppifrån sanktionerat fusk. Till exempel har de fl esta fria grupper inte råd att anställa sin ensemble på helårsbasis utan tillämpar ett system av tillfälliga anställningar avlösta av inplanerade a-kasseperioder.

Ett annat exempel på hur offentliga medel snurras runt i kulturbidragskarusellen är när stora institutioner blir underfinansierade när deras lokaler, ägda av kommunala bolag, får chockhöjda hyror. Underskottet leder till fl era saker som påverkar repertoaren: Teatrarna satsar gärna på produktioner som tar upp ämnen som ligger i tiden och därför har stor chans att få bidrag. Teatrarna gör också då och då försök att bli riktigt populistiska för att nå den stora publiken. Något som retar upp privatteatrarna som utan bidrag förlitar sig helt på publikintäkter och därför vill ha de lättsamma publikdragarna ifred. Den sortens satsningar retar också ibland upp kulturetablissemanget som tycker att den skattefinansierade teatern ska lägga sina pengar på sådant som har ett kulturellt värde, inte på lättsmält underhållning.

Underskott kan ibland också leda till konstnärliga ljusglimtar då teatrar använder all sin kreativitet för att hitta lösningar trots pengabrist, ett fenomen som oftast syns på de fria scenerna där fulestetik och fusk kan få ett egenvärde. Vems underskott som anses mest alarmerande och vem som ska ha störst del av bidragskakan är sedan länge fastslaget. Allra mest pengar får Kungliga Operan i Stockholm, tätt följd av institutioner som Riksteatern, Göteborgsoperan och Dramaten.


Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda