Kvalitet

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

Kvalitet är något alla statsfinansierade teatrar har i uppdrag att leva upp till. Frågan är vad det innebär. Kvalitetsbegreppets ambivalens verkar vara inskrivet redan i dess definition: ett värde eller unikhet som ett subjekt eller objekt har i tid och rum. Det är det värdeladdade som gör k-ordet till ett av vår tids mest mystifierade och omdebatterade. När vi tillgodogör oss kvalitet i form av lite god, välartikulerad teater särskiljer vi oss från de rasande, obildade massorna.

Om detta handlade 2006 års stora debatt om en litterär kanon. Genom att förse skolungdomen med Strindberg och Lagerlöf anser förespråkarna att vi skapar välanpassade svenska samhällsindivider av den mest ointegrerade förortsbo. Denna debatt är lätt överförbar till teatervärlden, något bland andra journalisten och genusvetaren Vanja Hermele konstaterat. I intervjuer med teatercheferna för två av Sveriges största institutionsteatrar visar hon hur de systematiskt ställer kvalitet i motsats till mångfald och jämställdhet, något de knappast är ensamma om. Ständiga klassikeruppsättningar fungerar som självutnämnda kvalitetsgaranter, trots att de i sin omedvetna hållning till klass, kön och etnicitet vänder sig till en begränsad målgrupp.

Samtidigt är kvalitetsbegreppet en förutsättning för teaterns existens. Vad skulle ett konstverk fylla för funktion om vi inte hade åsikter om det? Visslingar & Rops temanummer om dålig teater (2006) skvallrar om det engagemang diskussioner kring kvalitet kan ge upphov till. Med utstuderad njutning beskriver teaterkonsumenter och producenter här sina sämsta teaterupplevelser. Det som provocerar mest är den välordnade, tekniskt fulländade uppsättningen av typen Shakespeare på stora scen. Den mest intressanta teatern skapas istället ur revorna, experimenten, avvikarna, ifrågasättarna. Först här börjar kvalitetsbegreppet närma sig en faktisk och användbar betydelse. Att skilja mellan dåligt och bra behöver inte bara vara dåligt.


Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda