Identitet

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

Hur viktigt är det att kunna identifiera sig med skådespelaren på scenen? Och var sitter egentligen vår identitet? I språk, samhällsklass,intressen, kön, hudfärg eller livssituation?

Frågan är allt hetare inom en teater som kritiseras för att den missar att skildra många gruppers livsvillkor. Kritiken bemöts på olika sätt, beroende på teatersyn och ideologi hos de kritiserade. Vissa hävdar konstens rätt att inte behöva ta hänsyn till samtidens alla samhällsskiftningar. Andra argumenterar för fiktionens förmåga att engagera även bortom det som ryms i ens egen erfarenhetssfär.

Hur viktigt det är för den enskilde kulturkonsumenten med en direkt identifikation med personerna i verket är individuellt. Vissa har inga problem med att gråta med en mytisk kung som hittades på för mer än 2000 år sedan, andra rycker på axlarna åt allt som inte är absolut här och nu och träff säkert om just deras liv.

En försvarare av konstens eviga värden kan argumentera för att dokusåpavågen fördärvat ungdomars förmåga till inlevelse i andra människors öden och känslor. Med identifikationsivern reduceras också teaterns möjlighet att skapa förståelse för människans likhet bortom den yttre identiteten. Identifieringstänkandet leder också ofta till en förenkling av rollfigurer. De ges tydliga, yttre attribut som syftar till att placera dem i en lättidentifierad kategori, vilket kan motverka sitt syfte så att den som man vill tilltala istället känner sig missförstådd.

Å andra sidan skapas våra identiteter i samspel med bland annat konsten. Att aldrig få se sig själv representerad på scenen kan bidra till känslan att denna konstform inte är för mig.


Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda