E-post: Hämta och anpassa medlemmarnas e-postadresser till e-postutskick

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

För att skicka via Riksteaterns webbmail eller annan webbaserat mailkonto:

 1. Logga in på tf-sidorna och klicka på ”Medlem” i toppnavigeringen.
 2. Klicka på ”Medlemsuppgifter >>” i vänstermenyn
 3. Klicka på önskad länk under rubriken ”Medlemsuppgifter i Excelformat:”, och klicka på länken under ”Medlemsstatistik som Excel-fil”, på sidan som kommer upp.
 4. En dialogruta öppnas: Välj ”Öppna”.
 5. Gå till fliken "Data" i Excel, klicka på filtrera.
 6. Sök reda på kolumnen ”E-POST” och klicka på den nedåtriktade pilen bredvid kolumnnamnet "E-POST"
 7. Scrolla längst ned i listan över värden och kryssa ur rutan vid (tomma). På så sätt filtrerar du bort alla medlemmar som inte har registrerat e-postadress.
 8. Markera hela kolumnen "E-POST". Det gör du lättats genom att klicka på kolumnbokstaven ovanför, i detta fall L
 9. Kopiera (snabbkommando på tangentbordet: CTRL+C)
 10. Öppna ett nytt Worddokument och klistra in (CTRL+V)
 11. Markera kolumnen i Worddokumentet genom att föra muspekaren till det översta vänstra hörnet av kolumnen du klistrat in, och när du ser en ikon i form av en dubbelriktad pil, klickar du på den.
 12. I Word 2007: I formateringsfältet ovanför den vita skrivytan, välj fliken ”Layout” och ”Konvertera till text”, näst längst till höger, och tryck ”OK” i den lilla rutan som visas.
 13. Ta bort rubriken ”E-POST” och alla tomma rader (radbrytningar) tills du har alla e-postadresser i en sammanhängande lista.
 14. Klicka på ”Ersätt” längst upp till höger i formateringsfältet ovanför den vita skrivytan.
 15. Ställ markören i det första fältet ”Sök efter”, och välj i tur och ordning: 1. ”Mer”, 2. Special, 3. Stycketecken, överst i menyn som visas.
 16. Ställ markören i fältet ”Ersätt med”, och skriv in ett semikolon [ ; ] följt av mellanslag (den långsmala tangenten.)
 17. Klicka på ”Ersätt alla”, och klicka ”OK” i bekräftelserutan som kommer upp.
 18. Markera e-postadresserna (CTRL+C)
 19. Öppna ett nytt e-postmeddelande i webbmailen och klistra in (CTRL+V) i fältet ”Hemlig kopia”.

För att skicka via Microsoft Outlook 2007:

 1. Följ steg 1-9 ovan.
 2. Öppna ett nytt e-postmeddelande och klistra in (CTRL+V) i fältet ”Hemlig kopia”.
 3. Ta bort ”E-post”, som lagt sig som en ”fuskadress” i början.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda