Genus

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

Inte bara den som vill böja tyska verb bör ha koll på genus. På senareår har det blivit allt mer uppenbart hur teatrarna slarvat medgenusläxan. Den 25 mars 2004 beslutade sig regeringen därföratt tillsätta en genuskommitté för scenkonst, med det offi cielltlånga och krångliga namnet Kommittén för jämställdhet inomscenkonstområdet. När kommittén formulerat sitt slutbetänkandetvå år senare blir resultatet inte oväntat - att svensk teater har dåligkoll på genus. Något statligt kontroll- eller bestraff ningssystem- harännu inte utformats, men då könsrelaterade orättvisor generelltfått en tilltagande medial uppmärksamhet, riskerar teatrar som inteuppvisar ett tydligt genusperspektiv i sin verksamhet att hängas ut,smiskas och kläs i dumstrut av genusmedvetna kritiker i diverseoff entliga sammanhang. På detta vis vann Dramatenchefen Staff anValdemar Holm arrangörsnätverket Plurals Kulturelitpris 2005 medmotiveringen ” För hans konsekvent genomförda bortväljande av allafrämmande element, såsom kvinnor, utomeuropéer och underklass isitt konstnärskap.”

Således är det ingen slump att vi de senaste åren har kunnat noteraett allt mer frekvent bruk av begreppet genusteater, vi har fått se fl erklassiker som tvättats i genusmaskinen så att prins Hamlet har börjatspelas av kvinnliga skådespelare och den traditionella mansrollenkunnat problematiseras istället för glorifi eras.

De som tvättat sina klassiker tillräckligt länge har ibland kommittill Q som i Queerteater* där skådespelarna oblygt leker med könen.Därtill erfar vi hur såväl den kvinnliga som den manliga monologenfått ett uppsving, hur Svensk teaterunion samlar på kön iproduktionsstatistiken samt hur de kvinnliga teatercheferna blivitfl er. Kort sagt: könet är på tapeten.


Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda