Förortsteater

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

”Där är där man inte är. Här är här där man är” (källa. Fem myrorär fl er än fyra elefanter, SVT 1973 -77).För kultureliten i innerstan är förorten ”där” medan den för förortsbornasjälva är ”här”.

Förortsteater är ett begrepp som gärna begagnas i svensk press alltsedansenaste sekelskiftet och är ofta ett epitet andra aktörer pådyvlaren teater snarare än att teatern själv defi nierar sig så.En teater som är geografi skt belägen i en förort förväntas ocksåspela teater om den lokala förortsproblematiken, medan teatrarnai innerstan, så kallade innerstadsteatrar, gärna tar patent på deövergripande existentiella frågorna.

Få nya teatrar öppnas i förorten, för trots att regeringen utlysteett mångkulturår 2006, så var uppenbarligen inte det huvudsakligauppdraget att stödja den kultur som redan blomstrar utanförstorstädernas tullar - och som till viss del kan inbegripas i mångkulturbegreppeteftersom det vanligtvis fi nns ett större utbud avolika kulturer i förorten än i innerstan. Istället valde man att lärainnerstans institutionsteatrar att tänka mångkulturellt: ”Från och med2006 ska den etniska och kulturella mångfalden inom det off entligtfi nansierade kulturutbudet öka”, kunde man i varje fall läsa på regeringenshemsida beträff ande mångkulturåret. Inte ett ord om dealternativa kulturyttringarna.

Så får förortens invånare numera ta sig till innerstan för att se sinalokala kändisar glänsa med etablissemanget på de stora scenerna.Alltmedan det lokala kulturlivet förpassas allt längre ned i den fuktdrypandehöghuskällaren. För där är ju där man inte är.


Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda