Enmansföreställning

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

Enmansföreställningar gör anspråk på att komma nära, vara mer äkta.Så används också genren ofta för att berätta något djupt personligt.Under början av 2000-talet har det gått en våg av det-här-har-jagvarit-med-om-föreställningar över landet. Gärna skapade av unga,kvinnor och invandrare, de som inte känner sig välkomna i de storateatersammanhangen, på de stora scenerna. Kanske inte heller vill varadär eftersom deras erfarenheter inte tillmäts något värde i Strindberg-,Tjechov-, Shakespeareland.

Kanske har stå upp-boomen under de senaste decenniet banat vägen.Roliga killar på Norra Brunn bevisade att det går att hålla publikenfängslad bara med sig själv, en pall och mikrofon.Men rötterna till dagens enmansföreställningar går betydligt längretillbaka. Under det sena 1700-talet uppstod genren monodrama iEuropa. Med musik, deklamation och pantomim försökte man skapaen ny sorts teater. Hundra år senare använde sig August Strindbergav det suggestiva greppet att låta en ensam röst framföra texten i Denstarkare, där dock en stum roll fanns med på scen.

Senare tog Samuel Beckett upp bollen i Krapps sista band ochetablerade enmansföreställningen som en genre för självrannsakanoch introspektion, men av det konstnärligt maskerade slaget. Enlinje som förvaltats här i landet av allas vår Th orsten Flink, frånNatten före skogarna på Dramaten 1992 till senast Doktor Flinck.Enmansföreställningar av detta slag ses ofta av etablerade skådespelaresom ett sätt att komma nära det äkta och nakna uttrycket och de tarsig an genren som ett sätt visar att de fortfarande har kontakt medteaterns själ, trots att de jobbar på Stora teatern.

På senare tid är det istället det rent självbiografi ska, eller politiska,som dominerat enmansföreställningarna. Ett exempel på sistnämnda ärShima Niavaranis Autodidakt i enmansakt.


Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda