Dokumentärteater

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

Den verkliga verkligheten trippar titt som tätt in på teaterscenerna.Men sällan har den varit så närvarande som under början av 2000-talet. Riktiga människor och riktiga händelser verkar just nu varamer fruktbart dramatiskt material än fantasin. ReportagebokenFlickan och skulden (Katarina Wennstam), om samhällets syn påvåldtäktsoff er, blev pjäs på Stockholms stadsteater och verkligafl ickors äkta öden fi ck dramatisk form. I Guantanamo på sammastadsteater gick man ett steg längre, där fi ck nu levande människorframträda under sitt eget namn, fast gestaltade av skådespelare.Många teatrar nöjer sig inte med att utgå från en bok, de samlarsjälva in fakta om den verkliga verkligheten och skriver manus utifrånmänniskors berättelser. Malmöiter på Malmö dramatiska teaterbaserade sig på 100 malmöbors berättelser om sina liv, DalateaternsSamtidigt i Dalarna på intervjuer med människor i Dalarna, Fia-StinaSandlund gjorde en dokumentär performance med Om du är rebellså är jag reko.

Frågan är om det rör sig om en förlängning av den realitytrendsom tog över tv-rutorna och sedan bokutgivningen redan fl era årtidigare, att det kittlar mer om det är på riktigt. Eller omteaterns identitetskris, att allt fl er börjat känna att det som visas påteaterscenerna inte korresponderar med det som sker i samhället,gör att det känns tryggast att hämta stoff ur riktiga livet. Då kan mani alla fall vara säker på att spegla åtminstone någons verklighet.Det kan också handla om en vilja att frigöra sig från den auktoritärarollen som det konstnärliga geniet, den som manipulerar ochstyr sin publik in i sin illusion.

Kanske kan dokumentärteatern peka vidare mot en teater somifrågasätter grunderna för det vi kallar verklighet och fi ktion.


Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda