Buskis

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

Buskis är en förkortning av uttrycket buskteater som under 1920-taletbörjade användas som en benämning på de komiska bygdespel som oftasattes upp på friluftsteatrarna under sommaren. När buskteater börjadeförkortas till buskis kom det också att allt mer förknippas med en överdrivenspelstil och lågkomik.

I dag lever de farsartade bygdespel som går under benämningenbuskis i största välmåga. En av genrens mest framträdande modernarepresentanter är komikerparet Stefan & Krister som varje år presenteraren ny buskisföreställning på friluftsteatern Vallarna i Falkenberg. PåFredriksbergsteatern i Skåne har Eva Rydberg fört arvet från Nils Poppevidare och levererar även där fars ute i det gröna är lika med buskis.I Örebro håller Peter Flack buskisarvet levande.

Karaktäriserande för de fl esta buskisföreställningar är att de utspelarsig utanför storstäderna – på landsbygden eller på mindre orter, samt atthandlingen nästan alltid utspelar sig i dåtid, någonstans mellan 1930-och 50-talen.


Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda