Alibi

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

När teatercheferna stolt utbasunerar att nu har man hälften kvinnorsom regisserar kvinnor – är dessa kvinnor alibin då? Eller när det spelasen pjäs om in- och utvandring med få etniska svenskar i ensemblen – är det teaterns mångkulturalibi?

I takt med att kraven höjts på att teatrarna ska ha en fullkomligträttvis representation, både vad gäller kön och etnicitet på alla sinapositioner, har en alibidiskussion blossat upp. Ibland för att kvinnornaoch invandrarna faktiskt är inkvoterade för att höja teaterchefenspolitisk korrekthet och anseende. Andra gånger för att det fortfarandeär så pass ovanligt att kvinnor och blattar tar den platsen att man alltidkan drämma till alibi-argumentet när man inte gillar deras konstnärligauttryck.

Nu börjar vi långsamt vänja oss, i alla fall vid kvinnor. Det är intelängre lika mycket prat om kvinnliga dramatiker som något nytt ochfascinerande. En sammanklumpning som de verksamma upplevde togifrån dem deras konstnärliga frihet och reducerade dem till just alibin.Invandrare har fortfarande ofta ett stort A stämplat i pannan när debeträder tiljorna. A som i alibi, för att stilla den helsvenska majoritetensdåliga samvete. Fast A kanske egentligen står för Annorlunda.

Med alibi-stämpeln följer en förväntan på att alibit också ska uttryckaallt det som annars inte uttrycks på teatern. Kvinnor förväntasta hand om de feministiska frågeställningarna, invandrarna om olikaintegrationsfrågor. Så slipper majoriteten bry sig om sådana särintressenoch alla förstår att de egentligen inte är så viktiga, annars skulle maninte överlämna dem till brudar och blattar.

Alibiproblemet är svårt att komma runt. Även med de bästa av intentionerkan projekt som bryter mot normen stämplas som alibisatsningar.Enligt utredaren Oscar Pripp, expert på mångkulturfrågor,måste man helt enkelt fortsätta att medvetet ta in underrepresenteradegrupper på teatrarna tills de har blivit så vanliga att ingen längre gastar:

Alibi!


Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda